PLASTIC MODEL KOŠICE 2017

 

REGISTRÁCIA

 

Viac informácií o súťaži nájdete tu: https://www.facebook.com/events/118375088866220/

KATEGÓRIE:

Seniorské kategórie : 

A1- lietadlá prúdové 1/72 a menšie
A2- lietadlá vrtuľové 1/72 a menšie
A3- lietadlá prúdové 1/48 a väčšie
A4- lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie

B1- bojová technika pásová 1/72 a menšia
B2- bojová technika kolesová 1/72 a menšia 
B3- bojová technika pásová 1/48 a väčšia
B4- bojová technika kolesová 1/48 a väčšia

C1- vrtuľníky 

Juniorské kategórie :

A5- lietadlá 1/72 a menšie
A6- lietadlá 1/48 a väčšie


B5- bojová technika 1/72 a menšia
B6- bojová technika 1/48 a väčšia

C2- vrtuľníky

Seniorské + Juniorské kategórie:

D- diorámy
E- figúrky
G- lode a ponorky
F- autá + motocykle

Žiacke kategórie :

A7- lietadlá vrtuľové 1/72 a menšie 
A8- lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie 
A9- lietadlá prúdové 1/72 a menšie
A10- lietadlá prúdové 1/48 a väčšie

B7- bojová technika kolesová 1/72 a menšia
B8- bojová technika kolesová 1/48 a väčšia
B9- bojová technika pásová 1/72 a menšia
B10- bojová technika pásová 1/48 a väčšia

C3- vrtuľníky

D1- diorámy + figúrky

G1- lode a ponorky

F1- autá + motocykle

Bez vekového rozdielu :

H- papierové modely
I – Modely 1/ 100
O- ostatné 

 

Ďakujeme firme SK Models za štedrý sponzorský dar: 100 ks. farieb APa.