Kontakt

Nájdete nás na: Centrum voľného času Orgovánova 5, Orgovánova 5,  040 11 Košice.

Telefón : Mgr. Pavol Novotný - 0918 689 534

E-mail: p.novotny@cvcorgovanova.sk