Sme skupina s rovnakým hobby - plastikovým modelárstvom. Stretávame sa každý týždeň v pondelok, štvrtok a piatok v centre voľného času Orgovánova 5 už niekoľko rokov. Vyrábame modely lietadiel, bojovej techniky, lodí... a pod. Prísť medzi nás môže každý chlapec vo veku aspoň od 8 - ich rokov, ktorý má záujem o plastikové modelárstvo a chuť pracovať.

 Taktiež uskutočňujeme každý rok modelársku súťaž (prvý víkend v decembri).